Rank 採集者 点数
1 Masahito K. 179
2 Yoshiaki M. 144
3 Daiji H. 129
4 Keiu S. 120
5 Teiji E. 106
6 Chie N. 104
7 Heiji N. 97
8 Hidehisa K. 90
9 Takehiro S. 75
10 Yuriko H. 71
11 Kyoko F. 66
12 Hisako N. 64
13 Chisato A. 61
14 Etsuya S. 59
  Kantaro F. 59
16 Yoshiyuki K. 58
17 Keisuke T. 49
18 Eiko N. 43
19 Mitsuko K. 42
20 Takeo N. 38
21 Youko H. 37
22 Hiroshi H. 35
23 Hiroyuki Y. 32
24 Mana I. 31
25 Hiroshi T. 30
26 Misato S. 29
  Masahiko K. 29
28 Saeko I. 28
29 Tamaki N. 25
  Norihisa T. 25
31 Mayumi K. 24
32 Yousuke D. 22
  Isamu I. 22
34 Hiromu F. 20
  Yasukazu S. 20
36 Youichi K. 19
  Kiminori T. 19
  Sachiko K. 19
  Masahiko Y. 19
40 Itsuro K. 18
  Yoshiko F. 18
  Hiromi K. 18
43 Masafumi F. 16
  Makoto M. 16
  Tomohiro K. 16
46 Tatsuki T. 15
  Yayoi H. 15
48 Yoshiaki O. 14
  Michio S. 14
50 Hiromi N. 13
  Teruhisa M. 13
52 Teruo A. 12
53 Takako N. 11
  Yukihiro Y. 11
  Reiji M. 11
56 Hazuki A. 10
  Motomi K. 10
  Kyoko T. 10
  Michie T. 10
60 Yui K. 9
  Tadao H. 9
63 Eiko O. 8
  Kanako S. 8
  Suezou T. 8
  Mihoko T. 8
  Kazusa K. 8
67 Hiromitsu H. 7
  Shunichi M. 7
  Eriko A. 7
70 Shunichi K. 6
  Kazuaki H. 6
  Haruki K. 6
73 Junko K. 5
  Tomoko K. 5
  Tadasu S. 5
  Masaki T. 5
  Yamato T. 5
  Hiroko T. 5
  Kiyoko F. 5
  Norio H. 5
  Shuichi N. 5
  Yuki K. 5
  Rie T. 5
  Yoshimitsu A. 5
  Wataru O. 5
86 Teruo K. 4
  Shizuko K. 4
  Seiichirou S. 4
  Yumi S. 4
  Masatoshi Ta. 4
  Masatoshi Tsu. 4
  Yuuko N. 4
93 Atsuko I. 3
  Akio K. 3
  Ryuzou K. 3
  Satoru S. 3
  Sekichin S. 3
  Hisashi A. 3
  Ritsuko T. 3
  Hajime T. 3
  Sanako N. 3
102 Kyoko A. 2
  Kurou I. 2
  Yasuhiko I. 2
  Reiko I. 2
  Tokuko U. 2
  Midori O. 2
  Mieko K. 2
  Norio K. 2
  Kumiko S. 2
  Fumiko S. 2
  Seiji S. 2
  Ichiro T. 2
  Kenji H. 2
  Yoshihide Y. 2
  Yui Y. 2
  Minako S. 2
  Shino M. 2
  Kei K. 2
  Fumitaka S. 2
  Madoka K. 2
  Michio H. 2
     
  1点のみ多数  

表紙に戻る
Back to Top